بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 29,276,155,290,611 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,686 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,016,561 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,459 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,795,644

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/11/07

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته تكسيبي، احسان خاتوني داريان، سميرا شيرمحمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها