بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 33,094,275,747,296 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,288 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,049,183 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,493 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 32,563,856

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/11/07

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته تكسيبي، احسان خاتوني داريان، سميرا شيرمحمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها