بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/02
کل خالص ارزش دارائی ها 39,721,851,385,416 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,150 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,014,411 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,522 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,676,207

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/11/07

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، مهشيد خدادادي، حسين پارساسرشت

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها