Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت کارگزاری حافظ 1000 5
2 بانک ایران زمین 19،000 95
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان